Lektion : Allemansrätten

6 omdömen
Susanne Lundell-Stridh
28 februari 2006
Idrott & Hälsa
Grundskola år 1-6
Temaarbete

Beskrivning

Materialet är tänkt att använda under en liten promenad. Eleverna får under promenaden lära sig olika punkter om allemansrätten.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.