Lektion : EU – Teater

(Färre än 5 omdömen)
Evelina Birath
28 oktober 2010
Samhällskunskap, SO, Drama
Grundskola år 4-6
Gestaltning

Beskrivning

Klassen har i förväg läst om EU, ställt frågor, besvarat frågor och vi har diskuterat EU tillsammans. Nu ska de på något sätt gestalta EU:s historia, beslutsprocesssen och det de tror om framtiden. Det viktiga är att det inte är som en "vanlig" redovisning utan att de verkligen försöker gestalta och hitta på en historia runt omkring stolparna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.