Lektion : Läsförhörsuppgift

(Färre än 5 omdömen)
Ana Henriquez
8 september 2010
Svenska, Bild, Drama
Grundskola år F-3
Arbetsuppgift

Beskrivning

Läsförhörsuppgiften om sagan ”vanten” av Bulatov och översatt av Staffan Skott.

Eleverna lyssnar aktivt på sagan för att sedan svara på frågorna.

Att lyssna aktiv är enligt min mening, att kunna vara fokusera på berättelsen och samtidigt komma ihåg och lägga på minnet visa detaljer i berättelsen.

Min mening med uppgiften är att göra eleverna medvetna om sin egen förmåga till koncentration och hur mycket det behöver träna.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.