Lektion : Läsa mellan raderna 2

10 omdömen
Maria Gustavsson
19 augusti 2010
Svenska, Bild, Drama
Grundskola år 2-6
Läsförståelse

Beskrivning

Här kommer del två av "läsa mellan raderna-korten" .

Ett antal kort med en kortare text (även serier och reklam) som elevrna använder för att träna sig i att läsa mellan raderna. De kan antingen användas som diskussionsunderlag i helklass eller grupp eller lösas enskilt. Därav det stora åldersspannet. De två serieuppgifterna på slutet kan användas som kombinerad svenska-/ bilduppgift. Kanske kan man dramatisera det man läst. Eleverna kan säkert hitta många varianter till tolkning.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.