Lektion : Berättelser ur Gamla Testamentet

5 omdömen
Ing-Mari Svensson
10 maj 2010
Religion, SO, Svenska, Drama
Grundskola år 6-7
Dramatisering

Beskrivning

22 texter som är en sammanfattning av berättelserna i Gamla Testamentet som handlar om Judarnas historia. Jag har utgått ifrån läroboken Horisont SOL 3000 Natur och Kultur religionsdelen.

Vi läser texterna tillsammans och diskuterar dem. Därefter får eleverna välja vilken av berättelserna som de vill dramatisera.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.