Lektion : Grammatik; Personliga pronomen

5 omdömen
Felicia Liu
21 mars 2010
SVA, Särskola autism, Särskola grund, SFI
Grundskola år 1-3
Arbetsuppgift

Beskrivning

Öva peronliga pronomen; hon, han och de.

Grundläggande läsförståelse.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.