Lektion : Pratövning med flaska

5 omdömen
Ulrika Kjellsdotter
25 augusti 2009
Svenska, Engelska, Drama, Tips
Grundskola år 1-9
Muntliga övningar

Beskrivning

 Antingen kan man använda denna övning till att lära känna varandra eller bara som pratövning för att "lura" eleverna att prata.

Kopiera lapparna i roliga färger och gör kort. Dela in eleverna i grupper och lägg korten i mitten av gruppen.

Förslag ett; en snurrar flaskan och samma elev läser en lapp för den som flaskan stannade på. Denna elev svarar.

Förslag två; en snurrar flaskan och den som flaskan stannar på läser en lapp samt svarar.

Förslag tre; en snurrar flaskan och den som den stannar på läser en lapp. Samma elev får bestämma vem som ska svara.

När eleven har svarat läggs kortet underst i högen. Samma fråga kan ju svaras av flera elever.

Denna övning kan också göras genom att använda ett A3 papper med alfabetet på. I stället för flaskan används alfabetet som spelplan. Gör kort med bokstäver på (skriv frågorna på baksidan av korten), låt barnen använda en tärning och en spelmarkör. Detta kräver dock fler frågor...!

Lycka Till!

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.