Lektion : Skriva mening till bilder

5 omdömen
Emily Persson
25 juni 2009
Svenska, SVA, Särskola autism, Särskola
Grundskola år 1-4
Arbetsblad

Beskrivning

 Ett antal arbetsblad med bilder som eleven kort ska beskriva med en mening. Passar både till elever med svenska som andraspråk, elever med autism och för de yngre årskurserna.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.