Lektion : Blåvalen - kort faktatext med frågor

5 omdömen
Emily Persson
24 juni 2009
Svenska, SVA, Matematik, Särskola autism
Grundskola år 1-4
Arbetsblad

Beskrivning

 Kort faktatext kring blåvalen, dels med frågor kring texten dels frågor där eleven får jämföra sig med blåvalen. Ämnesgripande med både svenska och matteinslag.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.