Lektion : Jättepennan

7 omdömen
Maria Paterson
8 januari 2009
Slöjd trä/metall
Grundskola år 3-3
Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna använder regelvirke som bas och hyvlar sedan fram en åttakantig form. Materialet är  framtaget med mycket bilder för att också de med lässvårigheter ska kunna följa instruktionen. Projektet syftar till att träna på målen "välja lämplia verktyg", "kunna läsa instruktion" och "färg, form, kreativitet".

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.