103

Lektion : Grundkurs i Retorik

Författare: Mattias Hamberg
Datum: 23 april 2008
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, HUM/SAM, Företagsekonomi, Samhällskunskap, Övrigt, Mediekommunikation
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Tips

Beskrivning

Detta är en liten grundkurs i retorik jag skrivit ihop. Den följer den antika grekiska retoriska dispositionen till punkt och pricka. Jag delar ut denna grundkurs som hjälp när eleverna ska skriva och hålla egna argumenterande tal.

Jag använder detta för att eleverna ska öva sig i retorik i Svenska. Men detta är naturligtvis även användbart för Samhällskunskapslärare som vill aktivera sina elever.

Värt att notera är att samma retoriska grundregler även går att tillämpa på andra typer av tal, plus förstås insändarskrivning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.