10

Lektion : Un voyage dans le monde francophone

Författare: Hillevi Sjöbom
Datum: 13 mars 2008
Ämnen: Språk, Franska, Övrigt, Datakunskap
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Temaarbete

Beskrivning

Ett projekt där elever i år9 arbetar med att lära sig mer om fransktalande länder/städer. De arbetar i grupp. Projektet innefattar ordbehandling, bildbehandling, att göra bildspel i programmet Photostory, att arbeta med ljud, att skriva och prata franska    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.