65

Lektion : Att skriva en berättelse

Författare: Katrinne Bylund
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Uppgift att skriva en berättelse. Punkter att tänka på och betygskriterier för uppgiften.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.