166

Lektion : Diskussion om olika val och konsekvenser

Författare: Helén
Datum: 19 november 2007
Senast uppdaterad: 3 april 2014
Ämnen: Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

En lektion om val och konsekvenser/följder. Syftet är att eleverna ska förstå att de val vi gör får olika konsekvenser och att lära eleverna tänka efter före. Bifogade sidor är i den ordning jag har haft en ”konsekvenslektion”. Jag brukar använda mig av overhead. Ibland delar jag upp konsekvenser på två lektioner. På lektion 2 delar jag in eleverna i mindre grupper, 4-5 elever/grupp. De får sedan ca. 5 minuter på sig att hitta på ett kort rollspel om vilka konsekvenser olika val får. Ibland kan det vara lättare att ge eleverna givna situationer och då kan man använda sidan 3 och ge varje grupp en situation och låta dem spela upp den på två olika sätt. Därefter är diskussionen viktig. Varför blev det bråk när han/hon gjorde det valet? Hur kunde det ha blivit om han/hon hade gjort på ett annat sätt?    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.