34

Lektion : Personnamn

Författare: Katrinne Bylund
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Introduktion av läraren om personnamn samt uppgifter till eleverna.
Förslag: Läs Pojken som skulle döpas av Hans Alfredsson som
introduktion till ämnet. Berätta mer om namnens historia. (se
nedan)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.