11

Lektion : Ortnamn

Författare: Katrinne Bylund
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Historia, SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Kort introduktion av ämnet (läraren) och uppgifter till eleverna.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.