141

Lektion : ljudanalys

Författare: Helena Kirsten
Datum: 6 september 2007
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–2
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Det här materialet är tänkt som läsförberedande för ettor. De ska leta rätt på ljudet och pricka in var i ordet det ljudet kommer. En klassisk ettaövning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.