190

Lektion : Hur ska min idealklass fungera?

Författare: Anders Isaksson
Datum: 3 september 2007
Ämnen: Övrigt, Tips, Utv samtal mm, Värdegrund, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

För att få igång en diskussion om normer för hur klassen ska fungera ska jag pröva denna blankett. Först får var och en tänka enskilt. Steg två blir att de får berätta vad de tycker i smågrupper (max 5). Till sist tänker jag mig en samling med hela klassen där de viktigaste punkterna lyfts fram och där man skapar ett klasskontrakt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.