22

Lektion : Världsutställning - Geografi

Författare: Lektion.se
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Grupparbete i geografi. Eleverna har fått ett uppdrag från sin regering att ge förslag till den kommande världsutställningen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.