5

Lektion : Possessiva och reflexiva possessiva pronomen, övning Kurs C och D

Författare: Erik Hector
Datum: 14 april
Senast uppdaterad: 15 april
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En klassisk "fylleriövning" som kräver förståelse av reflexiva pronomens funktion. En svår sak, som också många infödda svensktalande har problem med. Rolig utmaning för avancerade elever!

Naturligtvis måste alla possessiva pronomen och reflexiva possessiva pronomen repeteras innan elevernas individuella arbete med övningen.

Observera att även man -  ens och de reflexiva sin - sitt -sina ska vara bekant för eleverna!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.