18

Lektion : Det galet stora Europa-korsordet

Författare: Johan Weilander
Datum: 23 mars
Senast uppdaterad: 23 mars
Ämnen: SV/SO, Geografi, Historia, SO
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Korsord

Beskrivning

Korsord över samtliga Europas länder.

Har använts i årskurs 6 som en extrauppgift för att repetera vilka länder som ingår i världsdelen. Ledtrådarna till länderna knyter an till kunskapskrav i ämnena geografi, historia och svenska, men kräver också lite blandade nutidskunskaper i sport och kultur. En del av svaren är i form av ordrebusar.

Jag har låtit eleverna först försöka lösa korsordet utan någon materialhjälp. Bara lista ut utifrån ledtrådarna.

I nästa steg har de fått använda en atlas och försöka hitta de länder som man kan hitta utifrån de geografiska ledtrådarna.

I ett sista steg har de fått söka information på sina Chromebooks för att lista ut de länder de ännu inte hittat.

De kan även ha bredvid sig en Europakarta med enbart nationsgränser medan de löser korsordet, där de kan färglägga de länder de har hittat. Det kan förenkla mot slutet av korsordet när det blir svårt att veta vilka länder som återstår. (En sådan karta ingår dock inte i min lektionsfil.)

OBS! San Marino har tio rutor, dvs mellanrummet får en egen ruta.

Facit till korsordet finns på sida 3 i filen som heter "korsord-europa A4".    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.