Lektion : Spelet om Östersjön

Sponsor: Naturhistoriska riksmuseet
Datum: 6 februari
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, NO
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Rollspel, flippat klassrum

Beskrivning

Naturskyddet i Östersjön ska utökas. Två skyddade områden söder om Gotland ska slås ihop och dessutom bli större. Men hur ska gränsen dras? Ett stort möte mellan olika experter kommer att äga rum snart och det är eleverna som ska spela om Östersjön!

Spelet om Östersjön är ett rollspel som har inspirerats av ett regeringsbeslut från 2016 om ett utökat naturskydd i Östersjön söder om Gotland. Utgångspunkten är att naturskyddet i området ska utökas och det är eleverna som ska föreslå för regeringen hur den nya gränsen ska dras. För att kunna göra det behöver eleverna först bli experter inom ett område (tumlare, alfågel eller vindkraft) och därefter prata ihop sig med likasinnade. Slutligen träffas de olika expertgrupperna, alla med olika perspektiv, för att komma överens om ett förslag.

Spelet om Östersjön innehåller såväl faktadelar som diskussionsinslag. Faktadelarna är helt webbaserade, medan diskussionerna görs i klassrummet. Beräknad tidsåtgång är två lektioner om alla delar görs i skolan, en lektion om webbdelarna görs på annan plats som förberedelse. Spelet om Östersjön görs direkt från Naturhistoriska riksmuseets hemsida via länken här nedanför, ingen nedladdning behövs.

 

Nedladdningsbara dokument

  • Lärarhandledning
  • Ordlista
  • Regeringsbeslut i sammanfattning
  • QR-kod och direktlänk att visa eleverna

 

Spelet om Östersjön har tagits fram av Naturhistoriska riksmuseet med stöd från Formas. Fakta om tumlare har granskats av tumlarforskare Julia Carlström vid Naturhistoriska riksmuseet som också förekommer i det filmade materialet. Fakta om alfågel har tillhandahållits av alfågelexpert Kjell Larsson vid Linnéuiniversitetet. Fakta om vindkraft har hämtats från Energimyndighetens webbplats. Alfågel- och vindkraftsexperterna i materialet är skådespelare.

     

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.