2

Lektion : Piano och Gitarr för Grundsärskola eller Lågstadie

Författare: Christoffer Jönsson
Datum: 14 januari
Ämnen: PRA/EST, Musik, Spec. Ped, Särskola autism
År: Grundskola år 4–8
Lektionstyp: Stöd för att nå målen i musik i Grundsärskolan och Lågstadium

Beskrivning

Enkel mall med både tabulatur för gitarr och bildstöd för klaviatur samt text med ackord utskrivna där de ska spelas på melodin "Happy Birthday to you".    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.