7

Lektion : Hjälpverb, omvänd ordföljd med bildstöd och övningar

Författare: Valentina Cedernil
Datum: 13 januari
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Exempel och övningar

Beskrivning

Hjälpverb med  omvänd ordföljd som börjar med tid, plats och objekt. Illustreras med bildstöd och systematisk färgkoordination för att underlätta förståelsen. Innehåller övningsmallar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.