3

Lektion : Yogauppgift till en idrottslektion

Författare: Johanna Blom
Datum: 2 december 2019
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Ämnen: PRA/EST, Idrott & Hälsa
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: uppgift

Beskrivning

Yogauppgift till en idrottslektion som leds av eleverna själva. 

En förutsättning är att alla elever gör uppgiften hemmavid, eller får en lektion för att förbereda sig. 

Som lärare måste du förbereda genom att skriva ner de olika yoganamnen (finns längst bak i dokumentet), ett nytt namn på varje papper innan du delar ut dem till eleverna. 

Eleverna får då olika övningar som de ska ta reda på mer om samt lära sig att utföra.   

Då jag gjort detta med mina elever har det varit en givande lektion där alla har varsin övning som de blivit "expert" på, visat för gruppen och berättat om, sedan har alla fått testa positionen innan vi går vidare till nästa. Då alla har fått redovisa går vi igenom alla övningar i ett flow. Välj om du utför med musik eller ej.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.