1

Lektion : Läsförståelse: Eddie 12 och hon som heter Elsa

Författare: Jennie Hultgren
Datum: 18 november
Senast uppdaterad: 8 december
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 5–6
Lektionstyp: Skrivuppgift, läsförståelse

Beskrivning

Läsförståelse och frågor att göra efter att boken lästs. Läses med fördel högt då den inbjuder till bra samtal under läsandets gång.

Avslutande skrivuppgift. Eleverna skriver om och till karaktärerna i boken. 

Kävlinge Skolbibliotek har en fantastisk lärarhandlening som du kan använda under läsningen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.