1

Lektion : Hur börjar det?

Författare: Carlota Bocio Duff
Datum: 10 oktober 2019
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Berättelser med givet slut men ingen titel eller början. Läsaren måste själv skriva en passande titel och början.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.