4

Lektion : Ja- och nej - frågor, ordföljd SFI Kurs B och C

Författare: Erik Hector
Datum: 23 september 2019
Ämnen: Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Genomgång och övningar

Beskrivning

Lektion kring att formulera ja- och nej-frågor med rätt ordföljd. Först görs en genomgång av verbets placering (andra plats) i påståenden och första plats i verbfrågor.

Tjugo övningsuppgifter. (Under kurs C blir detta snarast en repetition.)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.