3

Lektion : "Lära sig" Reflexiva personliga pronomen SFI Kurs B och C

Författare: Erik Hector
Datum: 3 september 2019
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Övrigt, SFI / Komvux
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Genomgång och elevuppgifter kring reflexiva personliga pronomen.

Beskrivning

Några verb i svenskan konstrueras med reflexiva personliga pronomen - mig, dig, sig etc. "Subjektet gör någonting med sig själv."

I första och andra person är dessa pronomen identiska med objektsformen, men i tredje person använder vi sig, inte honom, henne etc.

Inte så lätt för den som studerar svenska som andra språk!

Materialet inleds med en genomgång av reflexiva personliga pronomen, avsedd att presenteras och bearbetas i helklass. Sedan följer ett antal arbetsuppgifter med nyttiga verb som eleverna ska kombinera med rätt pronomen.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.