3

Lektion : Partikelverb med exempel SFI Kurs C och D

Författare: Erik Hector
Datum: 19 augusti
Senast uppdaterad: 4 september
Ämnen: SV/SO, SFI
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Språklig utveckling och fördjupning

Beskrivning

En ganska utförlig lista över användbara partikelverb, med tydliga exempel på verbens användning. Listan är inte avsedd att pluggas in utan snarare som en ordlista för eleverna på kurs C och D.

Partikelverb med sina nya innebörder kan vara förvirrande men också mycket intressanta för verkligt språkligt roade elever!     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.