3

Lektion : Jordens inre och yttre krafter: Orsak, händelse, konsekvens

Författare: Hannah Persson
Datum: 1 juli 2019
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

En analysmodellen att använda vid genomgång av jordens inre och yttre krafter. Fungerar bra som en grund att diskutera kring och sedan öva eleverna i att föra resonemang och sortera kring begreppen orsak, händelse och konsekvens. 

Fungerar självklart bra att använda vid andra arbetsområden också. Har gjort en liknande i historia.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.