27

Lektion : Svenska - Beskrivande texter

Författare: Rosemarie Welander
Datum: 23 maj 2019
Ämnen: SV/SO, Svenska, PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Beskriva i text

Beskrivning

Jag läste en text högt för eleverna medan de fick blunda. När jag hade läst klart fick de berätta hur de föreställde sig det som jag läste upp. Efter det visade jag en bilden som jag beskrev. Vi hade en disskussion om hur tydlig man måste vara för att den som läser ska veta hur någonting ser ut i texten Vi jämförde även om det var någon skillnad om de läste en beskrvning eller om de fick höra en beskrivning muntligt.

Eleverna fick sedan en uppgift där de fick öva på att beskriva i text men också reflektera över sin egna beskrivande text.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.