4

Lektion : Översikt av kunskapsmålen

Författare: Marie Haglund
Datum: 5 april 2019
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Ämnesövergripande

Beskrivning

Jag har försökt sätta ihop en översikt och gör en uppdelning av kunskapsmålen i de ämnen jag själv undervisar i.

Det är Ma, Sv, Te, No, So, Mu, Bild, Eng och bild åk 1-3.

Till min hjälp har jag använt läroplanens ämne, syfte och centrala innehåll.

I Ma och Sv har jag desutom sett till skolverkets bedömningsstöd.

De uppnåendemål jag har satt upp är hämtade från HEJA - skolverkets kunskapskrav på enklare svenska.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.