12

Lektion : Dubbelteckning - memory

Författare: Kerstin Lann
Datum: 19 mars 2019
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 2–3
Lektionstyp: lekfull inlärning

Beskrivning

Träna dubbelteckning på ett lekfullt sätt.

Ord som finns med: 

väg                vägg             

bok                bock             

haka              hacka

tal                  tall                

glas                glass             

sopa               soppa

vas                 vass              

vila                villa              

lok                 lock

baka              backa            

mata              matta            

brun               brunn    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.