5

Lektion : Muntlig presentation med hjälpmedel

Författare: Åsa Söderström
Datum: 18 mars
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Muntlig uppgift med länkar till korta tipsfilmer och introduktion av den retoriska arbetsprocessen     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.