7

Lektion : Kamratbedömning, berättande text

Författare: Elin Forsgren
Datum: 12 mars
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Mellanstadiet

Beskrivning

Eleverna har skrivit en gemensam berättelse i mindre grupper och sedan läst upp berättelsen i tvärgrupper där de andra eleverna fått använda denna mall vför kamratbedömning. 

 

Efter detta moment har eleverna fått skrivit om sina berättelser utefter bedömningen och sen läst upp den nya versionen i samma grupper.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.