15

Lektion : Språkhistoria

Författare: Lena Kiessler
Datum: 27 februari 2019
Senast uppdaterad: 3 november 2019
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Språkhistoria

Beskrivning

Teorier om talets uppkomst & språkets historia, med tyngdpunkt på svenska språket, samt textexempel från de olika språkperioderna. 

indoeuropeiska

urgermanska - germanska

nordgermanska - runsvenska

äldre & yngre fornsvenska

äldre & yngre nysvenska

nusvenska - idag

 

Fakta, exempel, övningar, frågor och facit till frågorna

Övningsprov (med facit) & prov 

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.