4

Lektion : Bedömningsmatris till beskrivande text

Författare: Eva Ludowyke
Datum: 15 februari
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Självbedömning

Beskrivning

Matris med plats både för elevens självbedömning och lärarens bedömning.

Anpassad till beskrivande text.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.