14

Lektion : Att ange källor i skolarbete

Författare: Emma Bohre Nordmark
Datum: 29 januari 2019
Ämnen: SV/SO, SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En powerpoint som kortfattat beskriver hur man anger källor i skolarbeten.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.