35

Lektion : Mall till en argumenterande text

Författare: Helena Tevérus
Datum: 18 januari 2019
Ämnen: SV/SO, SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 2–6
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

En struktur för eleverna när de skriver en argumenterande text. Detta är gjort i widgitonline.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.