1

Lektion : Muntlig framställning - Språkutvecklande meningar

Författare: Carola Arvidsson
Datum: 4 december 2018
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Vi har tittat på serien #Hashtag och efter varje avsnitt har vi arbetat utefter modellen inför NP.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.