25

Lektion : Texttyper - Olika språkmallar

Författare: Carola Arvidsson
Datum: 4 december 2018
Ämnen: SV/SO, SVA
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Berättande textmall

Resonerande textmall

Återgivande textmall

instruerande textmall    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.