8

Lektion : Ordklasser

Författare: Peter Hermansson
Datum: 12 september 2018
Ämnen: SV/SO, SFI
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: föreläsning/ gemensam diskussion

Beskrivning

Den här lektionen är föreläsning om våra ordklasser och hur vi lättare kan komma ihåg dom. Tanken är att samtidigt engagera eleverna och att de ska komma med förslag på ord från varje ordklass.

Det blir lättare att fortsätta att arbeta med grammatiken inom dessa ordklasser, om de är medvetna om vilka de är och vad de står för.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.