3

Lektion : Test på ordföljd

Författare: Peter Hermansson
Datum: 10 september 2018
Ämnen: SV/SO, SFI, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Gemensam diskussion som avslutning

Beskrivning

Elever ska skriva meningar med rak och omvänd ordföljd. Man ska även skriva meningar med bisatsinledare, konjunktioner, som frågor och även påståenden.

Eleverna ska skriva 5 meningar vardera, och en fördel är om man kan sätta upp skrivuppgiften via projektorn på whiteboardtavlan.(Eller skriva på tavlan.) Då behöver man inte kopiera upp så mycket papper. 

Uppgiften visar om eleven har förstått grammatiken och meningsuppbyggnaden.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.