Lektion : Vår stad 2030 – skapa delaktighet på riktigt

Sponsor: Världsnaturfonden WWF
Datum: 5 september 2018
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Svenska
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Vår stad 2030

Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet. I fokus för projektet ligger kommunens klimat- och energiarbete. Arbetssättet utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

 

Elevernas uppgift i Vår stad 2030

Elevernas uppgift är att så konkret som möjligt komma med förslag på en hållbar framtid i staden. Hur ser det ut i staden? Hur bor och lever vi år 2030?

För att besvara frågorna om hur framtidens hållbara stad kan se ut, behöver eleverna förstå hur vår livsstil och våra beslut idag påverkar ekosystem, ekonomier och människor i andra länder. Genom projektet Vår stad 2030 guidas eleverna mot ökade kunskaper om framtidens utmaningar och städernas roll ochtill stärkt handlingsberedskap på det lokala planet.

 

Innehåll och pedagogiskt upplägg

Vår stad 2030 är ett verklighetsförankrat visionsarbete för grundskolans äldre elever och för gymnasiet. Planera och genomför Vår stad 2030 tillsammans med kollegor i arbetslaget eller plocka delar till ett enskilt ämne.

Projektet inleds med att eleverna undersöker en stadsdel, ett kvarter, en gata eller ett torg. Med hjälp av kommunens planer, kartor och statistik samt intervjuer och egna iakttagelser tar eleverna reda på nuläget och kommer med förslag på sociala och ekologiska förbättringar. Innan eleverna är redo att ta sig an huvuduppgiften behöver de skaffa vissa kunskaper och öva vissa förmågor. Välj övningar i handledningen Vår stad 2030 där eleverna bearbetar kunskap som hjälper dem att hantera socialt och ekologiskt hållbar utveckling på kreativa sätt.

 

Pedagogisk hjälp

Handledning som kan laddas ner från hemsidan wwf.se/varstad

Filmer som beskriver processen, se vår hemsida wwf.se/varstad

 

 

 

     

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.