2

Lektion : Polygoners vinkelsumma

Författare: Jöran Petersson
Datum: 14 juni 2018
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 5–9
Lektionstyp: film

Beskrivning

Lektionen (film + pdf-presentation) beskriver och jämför fyra olika sätt att illustrera polygoners vinkelsumma.

  1. Ett enkelt bevis: Genom att promerera runt en polygon ser man att summan av yttervinklarna alltid är exakt ett varv.
  2. Ett experiment (ej bevis): Tesselera n likadana n-hörningar.
  3. Ett experiment (ej bevis): Riv av hörnen av 1 polygon och tesselera dem.
  4. Ett klassiskt bevis: Konstruera en parallell linje och visa att summan av triangelns vinklar återfinns som ett halvt varv i den nya konstruktionen.
  • Dessa fyra sätt jämförs avseende förkunskaper, generaliserbarhet och om de är bevis eller experiment.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.