4

Lektion : källkritik och nyhetsrapportering

Författare: marina meinert
Datum: 5 juni 2018
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Detta är ett arbete som är en del av vår kurs Digital kompetens och lärande på Umeå universitet. Det är en lektionsplanering som utvecklar förmågor att kritiskt söka och granska information från olika källor, och samtidigt skapa en förståelse för hur nyheter blir till och hur det journalistiska arbetet fungerar. Planeringen innehåller flera olika moment.

/grupp 2    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.