8

Lektion : Sommarlovsuppdrag

Författare: Åsa Johansson
Datum: 25 maj 2018
Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Datakunskap
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: sommarlov

Beskrivning

Läs- och skrivstimulerande uppdrag som aktiverar elever under sommarlovet.

Webbkritiskt och källkritisktgranskande stimuleras samtidigt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.