18

Lektion : Digitala verktyg med Soundtrap

Författare: Martin Petersen
Datum: 3 april 2018
Ämnen: PRA/EST, Musik, Övrigt, Datakunskap
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Läsmaterial och uppgifter för att skapa musik på Soundtrap.

www.soundtrap.com    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.