9

Lektion : Livet i bokstavslandet

Författare: Carina Edvinsson
Datum: 16 februari 2018
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Särskola autism
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Läsinlärning

Beskrivning

Matcha ordbilder och skriva av orden i programmet Widgit eller appen Widgit writer. Prenumererar man på programvaran får man bilder då ett ord skrivs. Programmet köps från Hargdata.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.